Ulična šetnja za borbu protiv nasilja nad ženama

with Nema komentara
U petak, 29.11.2019.organizacija “Youth Power” je organizirao uličnu akciju pod nazivom „Isključimo nasilje nad ženama“ gdje je preko 60 mladih ljudi, volontera i učenika iz škola s kojima surađuju,
marširalo ulicama grada Mostara s ciljem podizanja svijesti građana o sprečavanju
nasilja nad ženama.