RIJEA? DIREKTORA

Dragi uA?enici, roditelji, profesori, dobrodoA?li na web starnicu naA?e A?kole!

A?elim istaknuti da u nepovoljnom ekonomskom okruA?enju naA?a A?kola postiA?e zapaA?ene uspjehe, koji su rezultat zajedniA?kog rada nastavnika i uA?enika. U situaciji opA�eg nezadovoljstva, pokazali smo da i u takvim uvjetima, ako se odgovorno prihvatimo posla, rezultati neA�e izostati. Primarna zadaA�a A?kole je obrazovanje, ona treba da omoguA�i uA?enicima stjecanje znanja i vjeA?tina koja A�e im pomoA�i ili kod nastavka A?kolovanja, ili kod zaposlenja.

U procesu osavremenjavanja pedagoA?kog i odgojnog procesa aktivnosti deltasone. se fokusiraju na nove nastavne metode, nova savremena uA?ila. Ne zaboravimo da se pravilan odgoj sastoji i u tome da se iz svakoga pojedinca izvuA?e ono A?to je najbolje, za A?to je potrebno veliko strpljenje.

A�kola je i zamjena za porodiA?ni dom, jer smo tu jedna velika harmoniA?na porodica koju A?ine profesori,uA?enici i ostalo osoblje.Posebno sam ponosna da profesori i uA?enici u naA?oj A?koli izgraA�uju svoje odnose na osnovi meA�usobnog razumijevanja i uvaA?avanja, bez strahopoA?tovanja, A?to je, takoA�er, utjecalo na dobre rezultate u proteklom periodu.
Na kraju se A?elim zahvaliti na izuzetno dobroj saradnji profesora i uA?enika, oA?ekujuA�i joA? bolje rezultate u narednom periodu.

VaA?a direktorica

Najnoviji članci

Svjetski dan srca
with Nema komentara

U subotu,u povodu Svjetskog dana srca (29.9.) naA?i uA?enici uA?estvovali na krosu srednjih A?kola Grada Mostara. Svjetska kardioloA?ka federacija 2000. godine utemeljila je obiljeA?avanjeA�Svjetskoga dana srcaA�u cilju informisanja ljudi A?irom svijeta kako su bolesti srca i moA?dani udar vodeA�i svjetski … Read More

Prva samostalna izloA?ba Medine DediA�
with Nema komentara

Penosimo A?lanak sa portala bljesak.info RijeA? je o prvoj samostalnoj izloA?bi naA?e uA?enice Medine DediA�. https://www.bljesak.info/kultura/slikarstvo/najavljujemo-prvu-samostalnu-izlozbu-medine-dedic/248137   Medini A?elimo uspjeA?nu samostalnu izloA?bu i nadamo se da je ova samo prva u nizu. viagra vente libre luxembourg.

MeA�unarodni dan mira
with Nema komentara

Sekcija mladih ekonomista obiljeA?ila MeA�unarodni dan mira. A�MeA�unarodni dan miraA�obiljeA?ava se 21.septembra svake godine. Utemeljila ga je OpA�a skupA?tina UN-a 1981.godine u svrhu obiljeA?avanja i jaA?anja ideala mira meA�u svim narodima i drA?avama, a Rezolucijom UN-a que consecuen xenical orlistat. … Read More

Bajramski turnir
with Nema komentara

BAJRAMSKI TURNIR U MALOM NOGOMETU odigran 18. 9. 2018. g. I a��kolo 1. I 1 a�� Iug 4:0 2. IIIut- Iut 2:1 3. IV1- IV2 1:0 4. IIIug a�� Iiug 2:1 II a��kolo 1. IIIug a�� IV1 2:1 2. I1 … Read More

Posjeta A�ehitlucima 7.9.2018.
with Nema komentara

U petak,7.9.2018.,u povodu 25. godiA?njice smrti komandanata Miralema Juge i Huse ImamoviA�a, uA?enici A?etvrtih razreda u pratnji profesora posjetili A�ehitluke. buy roche accutane online.

Upisi u II,III i IV razred
with Nema komentara

Upisi u drugi (II),treA�i (III) i A?etvrti (IV) razred naA?e A?kole su u A?etvrtak,23.8.2018. u 10:00. canadian pharms. Za upis uA?enici prilaA?u svjedodA?bu o prethodno zavrA?enom razredu i rodni list.Upisnina je 20 KM.

TreA�i upisni rok u prvi razred
with Nema komentara

TreA�i upisni rok u prvi razred naA?e A?kole je u A?etvrtak 23.8.2018.u 8:00 canadian viagra uk.

Find Your SPARK 2018
with Nema komentara

Pozivnica na dogaA�aj Find Your SPARK 2018 Rezervirajte subotu, 25.8.2018. jer je to dan kad A�ete imati priliku vidjeti i isprobati najnovije inovativne proizvode, sudjelovati u natjecanjima i osvojiti vrijedne nagrade, ali i nauA?iti nove stvari o dronovima, robotima i … Read More

Drugi upisni rok u prvi razred
with Nema komentara

Drugi upisni rok u prvi razred naA?e A?kole je u ponedjeljak,2.7.2018. od 8:00 do 12:00. canadian health care mall health care.  

Maturanti Ekonomske A?kole proslavili 20 godina mature
with Nema komentara

NekadaA?nji maturanti, a danas uspjeA?ni ljudi u najboljim godinama, prisjetili su se najljepA?eg perioda A?ivota, A�aA?kog doba. Tom njihovom velikom jubileju prisustvovale su profesorice Dinka PaA?iA�, Sabina A�osiA�, Hidajeta Kudin i Rasema IsiA�. Razgovaralo se o A?kolskim danima, A?ivotnim putevima, … Read More

Posao za kuhare
with Nema komentara

NaA?im bivA?im uA?enicima kuharima dajemo korisne informacije za posao.Pogledajte na sljedeA�em linku: levetra online fast delivery. https://ba.jooble.org/m/posao-kuhar