Takmičenje iz engleskog jezika

with Nema komentara

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar, u saradnji s Internacionalnim univerzitetom Sarajevo, 21. aprila 2019. godine je održano takmičenje iz engleskog jezika. Učenici su testirani iz svih jezičkih kompetencija. Rezultati će naknadno biti objavljeni, nakon što komisija pregleda testove i utvrdi rang listu. Našu školu su predstavljali: Alema Ćimić, Haris Đonko i Emir Hadžić.