Spisak primljenih učenika u prvi razred,nakon prvog upisnog roka

with Nema komentara

JU SREDNJA EKONOMSKA I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA MOSTAR

Spisak učenika koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis u I razred u JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi Mostar, u školskoj 2019/20. Godini, te zadovoljili kriterije upisa po zanimanjima:

Ekonomsko-informatički tehničar
1. Hafiza Arnaut
2. Nedim Čolakhodžić
3. Sajra Čomor
4. Naida Ćatić
5. Kenan Merdan
6. Elman Turajlić
7. Alisa Golić
8. Lejla Isić
9. Predrag Sjeran
10. Neira Zlomužica
11. Nađa Nazdraić
12. Nizama Šuta
13. Sara Čopelj
14. Nejra Nuhić
15. Zinedina Marić-Mrnđić
16. Ajla Hodžić
17. Jasmina Špago
18. Eldin Buljko
19. Edin Merdan

Hotelsko-turistički tehničar
1. Denis Kulak
2. Sanja Zlojo
3. Emir Salčin
4. Amna Tule
5. Azer Jelovac
6. Madžida Marić
7. Tarik Trebović
8. Halima Đono
9. Amel Čusto
10. Jasmina Marić
11. Asja Bašić
12. Damir Ševa
13. Žuškić Samed
14. Bajrić Larisa
15. Marić Faris

Ugostiteljsko-turistička stručna škola (zanimanje kuhar i konobar)
1. Elmedin Đuliman
2. Edison Aliti
3. Madžid Mace
4. Anida Eminović
5. Adisa Kurtović
6. Sumeja Imamović
7. Eldin Behram
8. Abdusamed Razić
9. Lejla Mujkanović
10. Hamza Bećoja
11. Armin Toporan
12. Razija Halilović