Pohvala za odlične učenike

with Nema komentara

Nastavničko vijeće JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar na 11. sjednici, održanoj u ponedjeljak, 11. 1. 2021. godine, za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju prvog (I) polugodišta školske 2020/2021. pohvaljuje sljedeće učenike:

PRVI RAZREDI:

1.Nurković Nejra

2.Salčin Đana

3.Šamerić Adna

4.Šemić Selma

5.Avdić Ajla

6.Bašić Amina

7.Gašić Rea

8.Šuta Amina

9.Lizde Mahir

10.Mušić Alisa

DRUGI RAZREDI:

1. Arnaut Hafiza

2.Čomor Sajra

3.Čopelj Sara

4.Ćatić Naida

5.Nazdraić Nađa

6.Marić Medžida

7.Trebović Tarik

8.Mace Madžid

TREĆI RAZREDI:

1.Mavrak Ivana

2.Tabaković Alija

3.Žutina Ines

4.Vejzović Naida

ČETVRTI RAZREDI:

1.Šoše Saudina

2.Huseinspahić Dženan

Čestitamo učenicima i roditeljima.