Početak nove šk.2023/24.godine

with Nema komentara

Obavještavamo učenike da redovna nastava u šk.2023/24.godini,počinje u ponedjeljak,4.9.2023. u 14:00.