“Komunikacijske vještine i timski rad”

with Nema komentara

U petak, 7.10. predstavnici Prime communications, u okviru strateškog projekta Coca-Cole “Raise the Bar”, održali su predavanje na temu “Samozapošljavanje” i “Komunikacijske vještine i timski rad”.

Cilj navedenog društveno-odgovornog programa je edukovati mladi kadar, osnažiti tržište rada kvalifikovanom radnom snagom, smanjiti deficit radne snage specijalizovanim edukacijama i povećati kompetentnost na tržištu.

Također, cilj projekta je da kroz saradnju sa srednjim stručnim školama, u skopu teorijske nastave, omogući učenicima da uče od vrhunskih stručnjaka iz turističkog i ugostiteljskog sektora o komunikaciji, timskom radu i samopzapošljavanju .