“I dalje tragamo”

with Nema komentara

🌱📌”Institut za razvoj mladih i zajednice – Prepetuum mobile” je organizacija civilnog društva u Banja Luci, koja kroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima, te građansku i političku participaciju, a sa ciljem stvaranja odgovornijeg, tolerantnijeg i pravednijeg društva.🌻
🌱📌Institut “Prepetuum mobile” u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije implementira projekat “I dalje tragamo”, kojim ima za cilj obogatiti kulturno-historijsku, kao i turističku ponudu gradova (Trebinje, Mostar, Stolac, Višegrad, Prijedor i Bihać), te doprinijeti aktivnoj ulozi mladih u kojoj oni promovišu bogatstva u BiH.🌻
🌱📌Projektom je planirana saradnja sa srednjim školama koje obrazuju buduće turističke radnike, a u implementanciju projekta ispred naše škole uključeni su učenici trećih razreda Ivana Mavrak, Ines Žutina i Orhan Beriša, zajedno sa profesoricom Sociologije Nermanom Čamparom.🌻
🌱📌Dinamika projektnih aktivnosti počela je u aprilu (24. i 25. april) realizacijom uvodnog dvodnevnog seminara u Banja Luci na kojem prisustvuju učenici naše škole. Na ovom seminaru učenici su imali priliku da se edukuju i izuče “Scavenger hunt” metodologiju.🌻
🌱📌Učenici naše škole učestvovali su na radionicama koje koje se fokusiraju na teme:
– Mladi i aktivizam,
– Fotografija i video montaža.🌻