UPIS U DRUGI,TREĆI I ČETVRTI RAZRED

with Nema komentara

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Grad Mostar
JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
Mostar, Ulica Konak bb; tel./fax: 036 576 766

Broj: 06-01-40-917/19
Mostar, 20.8.2019. godine

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE

Upis učenika u školsku 2019/2020. godinu u drugi (II), treći (III) i četvrti (IV) razred obavit će se u četvrtak 22.8.2019. godine u 9.00 sati.

Za upis učenika u II, III i IV razred učenici su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
– svjedodžbu o prethodno završenom razredu

Upisnina za školsku 2019/2020. godinu iznosi 20,00 KM.

Direktorica

Sabina Ćosić, dipl. ecc