“Socijalni dan 2022.”

with Nema komentara

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini 21.oktobra 2022. godine implementirala je “Socijalni dan”, kao vid praktičnog iskustva za veliki broj srednjoškolaca iz preko 30 lokalnih zajednica u BiH.Socijalni dan je dan kada srednjoškolci dobiju priliku da odlaskom na radno mjesto … Read More

Posjeta “Violeti” Grude

with Nema komentara

🟣Danas su učenici naše škole, koji se obrazuju za zanimanja ekonomskog smjera, u pratnji direktorice Sabine Ćosić i profesora škole, posjetili preduzeće “Violeta” Grude. 🟪Posjeta je uključila upoznavanje učenika s organizacijom i radom službe za istraživanje i razvoj, nakon čega … Read More

1 2 3 4 5 6 19