Ekonomska olimpijada

with Nema komentara

Ekonomska olimpijada Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje ima za cilj razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma.  Liberalni forum je odlučio da  promijeni obeshrabrujuću činjenicu da je na PISA testiranju BiH … Read More

1 2 3 4 5 6 13