Maturanti Ekonomske A?kole proslavili 20 godina mature

with Nema komentara

NekadaA?nji maturanti, a danas uspjeA?ni ljudi u najboljim godinama, prisjetili su se najljepA?eg perioda A?ivota, A�aA?kog doba. Tom njihovom velikom jubileju prisustvovale su profesorice Dinka PaA?iA�, Sabina A�osiA�, Hidajeta Kudin i Rasema IsiA�. Razgovaralo se o A?kolskim danima, A?ivotnim putevima, planovima za buduA�nost, a potom se i slavilo u hotelu Almira.

Rasijani su po cijelom svijetu, ali kako kaA?u geografska udaljenost, poslovne i privatne obaveze ih nisu mogle sprijeA?iti da se okupe i obiljeA?e ovaj za njih veliki dan. Zahvalni su Ekonomskoj A?koli Mostar, njihovim profesorima A?to su im usadili radne navike, razvili poduzetniA?ki duh, obogatili znanja i vjeA?tine, te prije svega A?to su ih pripremili za buduA�e izazove koje A?ivot nosi.
Jednoglasni su u tome da im je primarni cilj zadrA?ati prijateljstvo i pomoA�i jedni drugima u A?ivotu. SliA?na druA?enja su najavili i prije tridesete godiA?njice mature, a mi im A?elimo da ih posluA?i zdravlje i da ostvare joA? mnogo uspjeha u A?ivotu, saopA�eno je.

A?LANAK OBJAVIO PORTAL: WWW.MOSTARSKI.BA

buy cialis 40 mg no prescription.

Leave a Reply