Zanimanja u naA?oj A?koli

with Nema komentara

PoA?to je bilo viA?e upita vezanih za zanimanja koja nudi naA?a A?kola za redovne i vanredne uA?enike,ovim putem ponavljamo koja su to zanimanja.

A?ETVEROGODIA�NJI OBRAZOVNI PROGRAMI

-ekonomski tehniA?ar

-hotelsko-turistiA?ki tehniA?ar

-carinski tehniA?ar

-kuhar-tehnolog

antabuse to purchase. TROGODIA�NJI OBRAZOVNI PROGRAMI

-kuhar

-konobar

-trgovac-prodavaA?

Ovim putem naglaA?avamo i istraA?ivanje koje je obavio portal posao.ba,a koje smo mi veA� objavili na naA?oj web stranici.Naime,radi se o najtraA?enijim zanimanjima u A�BiH za ovu i proA?lu godinu.

MoA?e se zakljuA?iti da veA�inu tih traA?enih zanimanja nudi naA?a A?kola.

Leave a Reply