Kuhar

with Nema komentara

Kuhar priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i sedmiA?ne jelovnike te priprema jela po narudA?bi.

Opis poslova

Posao kuhara ukljuA?uje razliA?ite aktivnosti: naruA?ivanje i preuzimanje A?iveA?nih namirnica, A?iA?A�enje, odreA�ivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinaA?ne obroke te garniranje i dekoriranje.

 

Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolaA?e, prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pri tome, poA?tuje recepte i koliA?inske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima. Kuhari takoA�er pripremaju jela po narudA?bi, salate, dressinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja.

 

Kuhar tijekom obavljanja poslova poA?tuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i A?istoA�u prostora i sredstava s kojima radi, te vodi brigu o skladiA?tenju nepotroA?enih namirnica. Nadalje, kuhar biljeA?i podatke za dnevni obraA?un upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Kuhari takoA�er brinu o odrA?avanju strojeva i ureA�aja u kuhinji, kako bi oni bili ispravni i tehniA?ki postojani.

 

Kuhar sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi kalkulacija za odreA�ena jela i obroke.

 

Da bi uspjeA?no obavljao svoj posao, kuhar mora pratiti novosti u struci i iste primjenjivati. how to buy xanax no script.

Leave a Reply