Konobar

with Nema komentara

Konobar posluA?uje hranu i piA�e u ugostiteljskim objektima, priprema, odrA?ava i ureA�uje inventar ugostiteljskog objekta.

Opis poslova

Poslovi konobara razlikuju se ovisno o tome gdje je konobar zaposlen. Samim time je i opis poslova konobara na razliA?itim mjestima drugaA?iji te ovisi o uslugama koje se pruA?aju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu.

 

AkoA�su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mjestima koji ugoA?A�uju veA�i broj ljudi, poslovi konobara zapoA?inju s pripremom stolnog rublja, stolnog inventara i ureA�ivanjem kolica za posluA?ivanje. Zatim slijedi priprema u prostorima namijenjenim posluA?ivanju gostiju gdje se odvija rasporeA�ivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, ureA�ivanje stolova za posluA?ivanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kuA�noga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike, cjenike itd.).

 

Slijedi doA?ek gostiju (pozdravljanje, odreA�ivanje prikladnoga stola, pomoA� pri odlaganju garderobe); donoA?enje jelovnika, vinske karte ili upuA�ivanje u dnevnu ponudu, odnosno preporuka o specijalitetima kuA�e; uzimanje narudA?be od gostiju, evidentiranje narudA?bi, posluA?ivanje hrane, posluA?ivanje piA�a; pospremanje stola, priprema raA?una i zahvala na posjetu.

 

Osim u restoranima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapoA?ljavati i u ugostiteljskim objektima koji pruA?aju usluge posluA?ivanja piA�a (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noA�ni klubovi i dr.). canadian pharmacy no prescription pets.

Leave a Reply