Ekonomisti

with Nema komentara

Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge.

Proučavaju i predviđaju financijske, gospodarske i komercijalne trendove primjerice nezaposlenost, poreze, inflaciju, itd. Analiziraju i istražuju ekonomske probleme i promjene u ekonomiji, te o njima obavještavaju i savjetuju tijela državne uprave, industriju ili ulagače.

Opis poslova

Poslovi ekonomista znatno se razlikuju s obzirom na usmjerenje i područje rada. Ekonomisti specijalizirani za financije bave se poslovima planiranja i analize, nadzorom i kontrolom banaka, vrše procjene profitabilnosti investicijskih projekata, obavljaju kreditne poslove, posluju s poduzećima, obavljaju poslove platnog prometa i deviznog poslovanja, obavljaju brokerske poslove, poslove osiguranja i reosiguranja te poslove pripreme i izvršenja državnog proračuna.

 

Ekonomisti na području računovodstva i revizije obavljaju računovodstvene i revizijske poslove u svim sektorima gospodarstva i državne uprave, u specijaliziranim revizijskim tvrtkama, neprofitnim organizacijama i sl.

 

Ekonomisti u marketingu osmišljavaju marketinške strategije i komunikaciju, bave se razvojem novih proizvoda, usluga i ideja, formiraju cijene, strategije prodaje i distribucije. Bave se odnosima s javnošću, oglašavanjem, logistikom, istraživanjem tržišta, itd.

 

Ekonomisti u menadžmentu bave se poslovima istraživanja u području ljudskih resursa i razvoja, obavljaju konzultantske poslove za različite organizacije, projektiraju organizacije i sustave plaća i nagrađivanja, rade na raznovrsnim projektima i sl.

 

Ekonomisti specijalizirani za područje poslovne informatike, bave se uvođenjem modernih rješenja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.

 

Ekonomisti koji se bave trgovinom obavljaju razne poduzetničke, upravljačke i komercijalne poslove u poduzećima za vanjsku i unutarnju trgovinu, špediterskim agencijama i poduzećima za međunarodni i domaći robni i putnički promet.

 

Ekonomisti u turizmu bave se istraživanjem turističkog tržišta, marketing menadžmentom u turizmu, hotelskim menadžmentom, agencijskim, turoperatorskim i prijevozničkim poslovanjem te odgovarajućim poslovima u državnim tijelima zaduženima za turizam.

 

Leave a Reply