Boje Hercegovine

with Nema komentara

1.6.2018 godine u Sali Odjela za druA?tvene djelatnosti Grada Mostara odrA?ala se sveA?anost povodom uruA?enja Privrednoj komori Grada Mostara portofolia koji je rezultat rada tima broj 6 u projektnoj aktivnosti ” Boje Hercegovine ” . Navedeni tim saA?injavale su sljedeA�e A?kole : JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistiA?ka A?kola ( ekonomski smjer ) , Srednja ekonomska A?kola Joze MartinoviA�a, TreA�a osnovna A?kola i IV osnovna A?kola.
Navedeni portofolio od sada krasi zid Privredne komore Grada Mostara. Ponosni smo na naA?e uA?enike.

tempe viagra.

Leave a Reply