Predavanje o maloljetničkoj delinkvenciji

with Nema komentara

Dana, 27.2.2023. godine u našoj školi je održana edukativna radionica za učenike iz oblasti maloljetničke delinkvencije.

Predavanje je bilo preventivno-edukativnog karaktera.

Tokom navedenog predavanja učenici su detaljnije upoznati o pojmu maloljetničke delinkvencije, pojavnim oblicima, faktorima rizika, modelima ponašanja maloljetnih osoba koje vrše krivična djela, zakonskom regulativom i postupcima prema maljoljetnicima koji su došli u sukob sa zakonom.

Razgovarano je i o najučestalijoj vrsti nasilja tzv. cyber nasilju putem društvenih mreža.